Doe sociaal:
Vertrouwen

Ondernemersvertrouwen Zuid-Holland neemt toe

Het regionale ondernemersvertrouwen is na een flinke terugval in het 1e kwartaal van 2013 tot boven de nullijn gestegen, van -16.5 tot 1.7. Met name in de regio Alphen aan de Rijn is de groei van het vertrouwen onder ondernemers aanzienlijk hoger.

Resultaten

Dit blijkt uit de resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). In het 2e kwartaal van 2013 zijn er duidelijke verschillen zichtbaar tussen de deelregio’s in het regiogebied van de Kamer van Koophandel (KvK) Den Haag. Wat toch wel opvalt is dat het gebied Rijland zeer gelijkmatig is, terwijl Haaglanden nogal varieert. Het vertrouwen van zes van de zeven deelregio’s in het vertrouwen van het bedrijfsleven positief. Het cijfer loopt uiteen van -5,7 in Zoetermeer/Oostland tot +12,9 in Westland.

Regio Den Haag zeer positief

Exportverwachtingen dragen bij aan gunstiger ondernemersvertrouwen in de regio van KvK Den Haag. De ondernemers die actief zijn in allee zeven deelregio’s van het werkgebied van KvK Den Haag zijn in het 2e kwartaal van 2013 een stuk positiever over de toekomst dan ze dat waren in het 1e kwartaal van 2013. De exportverwachtingen zijn dus zeer positief, dit is goed voor de economie in de regio maar ook landelijk kan dit een groot verschil maken.

Zoetermeer/Oostland minder positief

De lage score van het ondernemersvertrouwen in Zoetermeer/Oostland (-5.7) wordt vooral bepaald door de verwachte ontwikkelingen op het gebied van de investeringen (-21.3) in heel 2013. Het vertrouwen is laag omdat er weinig wordt geïnvesteerd in nieuwe en bestaande projecten. Hierdoor neemt de groei in de regio behoorlijk af.