Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemingen in Zuid-Holland

Zuid-Holland ligt midden in de Randstad en er wonen veel hoogopgeleiden. Dit is niet verwonderlijk, want er zijn veel aantrekkelijke woonmilieus te vinden en een aantal leuke steden. Het is dus een aantrekkelijke regio om een bedrijf te vestigen; het ondernemersklimaat is gunstig. Bereikbaarheid blijft in deze regio een belangrijk punt: al zijn de afstanden kort door een goede aansluiting op internationale netwerken, toch zijn mensen vanwege de files vaak lang onderweg. In de file top 50 komt Zuid-Holland erg vaak voor en staat vier keer in de top zeven. De provincie en gemeenten zijn zich hier terdege van bewust en er wordt flink geïnvesteerd om het wegennet te optimaliseren, ook in de komende jaren.

Creatieve sector

De overheden richten zich verder sterk op de creatieve sector, omdat deze van belang wordt geacht voor de economische ontwikkeling van het gebied. De creatieve sector is dan ook één van de drie strategische clusters waar de aandacht op wordt gevestigd, naast financiële activiteiten en distributieactiviteiten. De provincie maakt zich sterk voor het versterken van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen en biedt waar nodig kansen voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, waarbij de focus ligt op gebieden waar de bereikbaarheid optimaal is.

online

Ondernemer
Consumenten-knop