Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Zuid-Hollandse economie nu

De provincie bestaat uit een aantal verschillende economische regio’s, elk met hun eigen dynamiek en aantrekkelijke eigenschappen. Door de ‘urban revival’ van de afgelopen jaren, een proces waarbij mensen en bedrijvigheid weer meer naar de stad trokken na een periode van suburbanisatie, gaat het economisch goed met het stedenrijke Zuid-Holland.

Rotterdam

Met name Rotterdam is in de afgelopen jaren sterk gegroeid qua werkgelegenheidsontwikkeling. In het centrum en aan de noordkant van deze stad wordt een kennisintensief cluster van bedrijven opgezet, dat evenals de haven een belangrijke economische pijler is van Rotterdam. Den Haag is één van de sterkste kantorenregio’s van ons land, in relatieve zin zelfs de grootste. Na een slechtere periode in de jaren tachtig en negentig is de economie in Den Haag weer opgebloeid. In Leiden is een sterk biotechnologiecluster gevestigd, in samenhang met de Bollenstreek. Rondom Delft is een belangrijk technologisch kenniscluster gevestigd, met name gestimuleerd vanuit de Technische Universiteit Delft. Delft kent de sterkste creatieve sector van de regio.

Ontwikkelingsruimte

Zuid-Holland heeft een aantal kansrijke sectoren aangewezen, die letterlijk en figuurlijk ontwikkelingsruimte krijgen. Deze beeldbepalende clusters zijn glastuinbouw, petrochemie, watertechnologie, life sciences en last but not least transport, scheepvaart en logistiek. Deze laatste sector is gevestigd rondom mainport Rotterdam en is een belangrijke basis voor de Zuid-Hollandse economie.

online

Ondernemer
Consumenten-knop