Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Zuid-Hollandse economie vroeger

De haven van Rotterdam, één van de beeldbepalende locaties van de provincie, kent een lange geschiedenis. De haven bestaat sinds de middeleeuwen en heeft altijd een overslagfunctie gehad. Vanaf het einde van de negentiende eeuw, toen de haven door het graven van de Nieuwe Waterweg een directe verbinding met de Noordzee kreeg, is de haven sterk gegroeid en was deze tijdenlang de grootste ter wereld. De haven heeft zich ook geografisch steeds verder uitgebreid, tot ongeveer 10.000 hectare in 2009 over een lengte van ongeveer 40 kilometer. De Tweede Maasvlakte in de meest recente uitbreiding. In 2010 werd 305 miljoen ton aan vracht binnengehaald in de haven. De haven heeft het altijd goed gedaan, ook de laatste jaren. Dit heeft onder andere te maken met de sterke economische groei in China.

Glastuinbouw

Ook de glastuinbouw is al eeuwenlang vertegenwoordigd in Zuid-Holland. De Bollenstreek is hier een voorbeeld van; deze staat bekend om de tulpen die hier worden gekweekt. De tulpen zijn door jarenlange veredeling van hoge kwaliteit. De geschiedenis van dit gebied is terug te zien aan het landschap en de bebouwing. De kwekerswoningen en bollenschuren staan er vaak al eeuwen. Helaas is een deel van de bollenschuren afgebroken door de verstedelijking, hiermee is een belangrijk deel van het cultuurhistorisch erfgoed van de streek verloren gegaan. De glastuinbouw is altijd een belangrijke pijler van de Zuid-Hollandse economie geweest.

online

Ondernemer
Consumenten-knop