Doe sociaal:
Ahoy Rotterdam

Lastenverzwaring voor MKB moet stoppen

Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland maakt zich grote zorgen over de almaar stijgende lasten voor ondernemers in het midden- kleinbedrijf. Hij waarschuwde dan ook de politiek: ‘verdere lastenverzwaringen voor het midden- kleinbedrijf zijn onbespreekbaar. De motor van de economie en de werkgelegenheid heeft juist behoefte aan meer ruimte en investeringen om een flinke groei te kunnen maken. Dat is een punt waar het kabinet zich zeer voor moet inzetten.’ Bij extra lastenverzwaringen zou het zo kunnen zijn dat er nog meer ondernemers onderdoorgaan. Het begint op het moment namelijk zo zwaar te worden om te groeien dat krimp bijna onvermijdelijk is.

MKB Rotterdam en werkgeversservicepunt Rijnmond

Deze uitspraak deed de MKB-Nederland voorzitter tijdens een netwerklunch met werkgevers uit de hele regio Rijnmond, georganiseerd door MKB Rotterdam en werkgeversservicepunt Rijnmond tijdens de Week van de Ondernemer in Ahoy Rotterdam op 30 mei 2013. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie sloot zich aan bij deze lunch. De minister was aanwezig om in te gaan op het onderwerp cybercrime.

Stop Cybercrime.nu

De risico’s die de ondernemers van het midden- kleinbedrijf lopen en hoe ze die kunnen verkleinen zijn nog niet voldoende onder de aandacht gebracht, hier moet dan ook iets aangedaan gaan worden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en MKB-Nederland zullen daarom nog voor de zomer de publiekprivate campagne ‘Stop Cybercrime.nu’ lanceren. Dit moet ervoor gaan zorgen dat de ondernemers meer bewust worden van de risico’s, daarbij komt ook dat de ondernemers dan op de hoogte gesteld kunnen worden, hoe de risico’s tegen te gaan